diumenge, 20 d’abril de 2008

02.01. Tectònica i litologia

Usos del sòl (Font: Institut d'Estadística de Croàcia)